ImiÄ™ i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

Centrum Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej FAMILIA

59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5/104

tel. 76 72 11 770

Personel
Właściciel Agnieszka Juszczak
 
Kierownik Wada Hurej mgr pielęgniarstwa
Pielęgniarki Alicja Byś pielęgniarka dyplomowana
  Anna Moszyńska
specjalista pielęgniarka, specjalizacja pediatryczna, specjalizacja diabetologiczna
 Położne Anna Santorowska mgr położnictwa
  Monika Semanyszyn mgr położnictwa
  Kazimiera Nassar mgr położnictwa
  Małgorzata Marcinek
dyplomowana położna, specjalizacja pediatryczna
  Anna Pisarska-Kucyk
mgr położnictwa
  Joanna Kaniszczak
dyplomowana położna