Personel

Właściciel

Agnieszka Juszczak

Kierownik

Wanda Hurej – mgr pielÄ™gniarstwa

Położna POZ

  1. Alicja Byś – pielęgniarka dyplomowana
  2. Anna Moszyńska – specjalista pielęgniarka , specjalizacja pediatryczna , specjalizacja diabetologiczna


Położna POZ

  1. Anna Santorowska – mgr położnictwa
  2. Monika Semanyszyn – mgr położnictwa
  3. Kazimiera Nassar – dyplomowana położna
  4. Małgorzata Marcinek – dyplomowana połozna , specjalizacja pediatryczna
  5. Anna Pisarska-Kucyk – mgr połoznictwa
  6. Joanna Kaniszczak – dyplomowana położna
Wanda Hurej

Kierownik Wanda Hurej

Monika Semanyszyn

mgr położnictwa Monika Semanyszyn

ania1 (5)

spec. pielęgniarstwa Anna Moszyńska

Alicja-ByÅ›-314x460

pielęgniarka Alicja Byś

Kazimierra Nassar

położna Kazimiera Nassar


Galeria