Personel

Właściciel

Agnieszka Juszczak

Kierownik

Wanda Hurej – mgr pielęgniarstwa

Połóżna POZ

  1. Alicja Była pielęgniarka dyplomowana
  2. Anna Moszyńska specjalista pielęgniarka , specjalizacja pediatryczna , specjalizacja diabetologiczna


Położna POZ

  1. Anna Santorowska  mgr położnictwa
  2. Monika Semanyszyn mgr położnictwa
  3. Kazimiera Nassar dyplomowana położna
  4. Małgorzata Marcinek dyplomowana położna , specjalizacja pediatryczna
  5. Anna Pisarska-Kucyk mgr położnictwa
  6. Joanna Kaniszczak dyplomowana połóżna
Wanda Hurej

Kierownik Wanda Hurej

Monika Semanyszyn

mgr położnictwa Monika Semanyszyn

ania1 (5)

spec. pielęgniarstwa Anna Moszyńska

Alicja-ByÅ›-314x460

pielęgniarka Alicja Była

Kazimierra Nassar

połóżna Kazimiera Nassar

Galeria