Centrum Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej FAMILIA

Mieścimy się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy przy ulicy Iwaszkiewicza 5 w gabinecie nr 129 poradni specjalistycznych

Czynny codziennie 8.00 – 10.00, 16.00 – 18.00

Pomoc doraźna w soboty i święta.

W soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie po godz. 18:00 można uzyskać poradę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy I piętro gabinet 83 bez rejestracji.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki i położnej środowiskowo – rodzinnej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada odbywa się w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka/położna rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

Usługi
uslugi
szkola rodzenia_male

USŁUGI REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Zakład udziela świadczeń„ nieodpłatnie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń, zdrowotnych na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego/rodzinnego:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 – w pełnym zakresie;
w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia udzielane są przez Nocną i Śwąteczną Opiekę Medyczną

Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru pielęgniarki rodzinnej i położnej rodzinnej jak w wypadku lekarza POZ.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA SRODOWISKOWO-RODZINNA:

To opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym co pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym pacjentom szereg usług pielęgniarskich. Nasz wykwalifikowany personel medyczny gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta i należyte wykonanie zleceń lekarskich.

MACIERZYŃSTWO NA SZÓSTKĘ

Każda kobieta może być objęta bezpłatną opieką w domu.

Pomoc jaką możecie Panie uzyskać przed porodem:

informacja na temat znajomości objawów zagrożenia ciąży,
Ćwiczenia gimnastyczne w ciąży,
znajomość fizjologii porodu,
okresu połogu,
przygotowanie domu na przyjęcie dziecka (wyprawka, kącik noworodka
przygotowanie do laktacji, promocja karmienia piersi)

Po porodzie:

wizyty w domu,
kąpiel noworodka,
pielęgnacja kikuta pępowinowego,
pomoc w prawidłowym karmieniu piersią,
ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety,
objęcie rodziny troskliwą opieką

Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi jak zdrowo przejść przez całe życie kobiecie i jej rodzinie:

  • nastolatce pomoże łagodnie i mądrze przejść burzliwy okres pokwitania, poradzi w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny, wychowania seksualnego,
  • ciężarnym, młodym matkom, ich rodzinom udzieli fachowej pomocy i porady,
  • pomoże w problemach laktacji, karmienia noworodka i niemowlęcia,
  • służy poradą w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych
  • doradzi w problemach okresu przekwitania
  • otoczy kobietę opieką pielęgnacyjną w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych

Usługi wykonywane są bezpłatnie w domu kobiet

Zapraszamy na Wizytę