Centrum Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej FAMILIA

Mieścimy się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy przy ulicy Iwaszkiewicza 5 w gabinecie nr 129 poradni specjalistycznych.

Czynny codziennie 8.00 – 10.00, 16.00 – 18.00

Pomoc doraźna w soboty i święta.

W soboty, niedziele i święta całą dobę oraz w dni powszednie po godz. 1800 można uzyskać poradę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy I piętro gabinet 83 bez rejestracji.

Rejestracja pacjentów do pielÄ™gniarki i poÅ‚ożnej Å›rodowiskowo – rodzinnej może odbywać siÄ™ osobiÅ›cie, telefonicznie lub za poÅ›rednictwem osób trzecich.

W schorzeniach ostrych i nagłych porada odbywa się w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka/położna rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.

logo
Usługi
uslugi
szkola rodzenia_male

USŁUGI REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Zakład udziela świadczeń nieodpłatnie osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ubezpieczony ma prawo do świadczeń z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowego/rodzinnego:

od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach od 8:00-18:00 – w peÅ‚nym zakresie;
w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia udzielane są przez Nocną i Świąteczną Opiekę Medyczną.

Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru pielęgniarki rodzinnej i położnej rodzinnej jak w wypadku lekarza POZ.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA SRODOWISKOWO-RODZINNA:

To opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymaga­ją systematycznych świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym co pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. W ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym pacjentom szereg usług pielęgniarskich. Nasz wykwalifikowany personel medyczny gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta i należyte wykonanie zleceń lekarskich.

 

MACIERZYŃSTWO NA SZÓSTKĘ

Każda kobieta może być objęta bezpłatną opieką w domu.

Pomoc jaką możecie Panie uzyskać przed porodem:

informacja na temat znajomości objawów zagrożenia ciąży,
ćwiczenia gimnastyczne w ciąży,
znajomość fizjologii porodu,
okresu połogu,
przygotowanie domu na przyjście dziecka (wyprawka, kącik noworodka
przygotowanie do laktacji,
promocja karmienia piersi

Po porodzie:

wizyty w domu,
kÄ…piel noworodka,
pielęgnacja kikuta pępowinowego,
pomoc w prawidłowym karmieniu piersią,
ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety,
objęcie rodziny troskliwą opieką.

Położna środowiskowo-rodzinna pomoże i poradzi jak zdrowo przejść przez całe życie kobiecie i jej rodzinie:

  • nastolatce pomoże Å‚agodnie i mÄ…drze przejść burzliwy okres pokwitania, poradzi w zakresie Å›wiadomego rodzicielstwa, planowania rodziny, wychowania seksualnego,
  • ciężarnym, mÅ‚odym matkom, ich rodzinom udzieli fachowej pomocy i porady,
  • pomoże w problemach laktacji, karmienia noworodka i niemowlÄ™cia,
  • sÅ‚uży poradÄ… w zakresie profilaktyki chorób ginekologicznych, onkologicznych i spoÅ‚ecznych
  • doradzi w problemach okresu przekwitania
  • otoczy kobietÄ™ opiekÄ… pielÄ™gnacyjnÄ… w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych

Usługi wykonywane są bezpłatnie w domu kobiet

Zapraszamy na WizytÄ™